miércoles, 24 de agosto de 2016

Yogako lantegia 2016-2017ko ikasturtea
Joaquín Maya Musika Eskola Bereziak honako lantegi hau antolatu du berriro ere: Yogako, kontzentrazio mentaleko eta beldur eszenikoa kontrolatzeko lantegia. Francisco de Miguel Granado irakasleak bideratuko du lantegia, era ludikoan, jolas eta ariketa errazen bidez.

Lantegia 2000tik 2003ra bitarte jaiotako Eskolako ikasleei eskaintzen zaie eta bertan hiru alderdi hauek jorratuko dira:

 • Yoga gorpuztasuna lantzeko baliabide gisa (gorputza musika-adierazpenerako baliabide gisa)
 • Kontzentrazio mentala (kontzentrazioaren garrantzia musika interpretatzean)
 • Beldur eszenikoaren kontrola.
 •  
  Lantegi honen helburuak dira, besteak beste, gorputza landuz nork bere burua ezagutzeko espazio bat eskaintzea, bai eta ikasleei baliabideak ematea, estres-uneak kudeatzeko, burua, gorputza eta emozioak harmonizatzeko, eta jendaurrean jotzearen alderdi psikologikoa eta emozionala hobetzeko. Hori dena, musikaren mundu zoragarrian sartzen hasiberriak diren gazte musikarientzat pentsatu eta diseinatu da.
   
  Lantegiak hiruhileko bat iraungo du, eta talde bakoitzean 10 ikasle egongo dira gehienez.
   
  ·                 A taldea: 2016ko urriaren 7tik (ostirala) abenduaren 16ra (ostirala).
  ·                 B taldea: 2017ko urtarrilaren 13tik (ostirala) martxoaren 17ra (ostirala).
  •         C taldea: 2017ko martxoaren 24tik (ostirala) ekainaren 2ra (ostirala).
  •  
   Lantegia 2.10 ikasgelan egingo da, 17:30etik 18:30era.
            
   IZENA EMATEKO EPEA
   Irailaren 26tik 29ra bitarte, Eskolako bulegoan, 09:00etatik 14:00etara.
   Izena emateko inprimakia atezaintzan eskuratu daiteke.
    
   ONARTUTAKO IKASLEEN ZERRENDA
     
   Irailaren 30ean, ostiralarekin, argitaratuko da..
    
   LEKUEN ESLEIPENA
          
   Jarduera hau 13 eta 16 urte bitarteko ikasleendako eskainiko da (2000tik 2003ra bitarte jaio direnendako). Hala ere, 16 urtetik gorakoak ere onartu ahalko dira, baldin eta egokitze-ikastaroan matrikulatuta badaude.
    
   Eskainitako lekuak baino eskaera gehiago badaude, lehentasuna emanen zaie 2015-2016ko ikasturtean lantegia egin ez duten ikasleei. Bigarrenik, zozketa bat eginen da eskatzaileen artean, lekuak esleitzeko. B eta C taldeetan, lehentasuna dute egokitze-ikasturtean matrikulatutako ikasleek.
    
   ESKOLA HUTSEGITEAK
    
   Lantegian matrikulatutako ikasle batek bi aldiz huts egiten badu eskoletara eta ez badu justifikatzen, matrikula galduko du, eta itxarote-zerrendan dagoen ikasle bati deituko zaio.


Taller de yoga 2016-2017


CURSO DE YOGA 2016-2017

 

La Escuela Especial de Música Joaquín Maya viene ofertando desde el curso 2014-2015, para los alumnos matriculados en la Escuela,  el “Taller de yoga, concentración mental y control del miedo escénico” que es impartido por el profesor D. Francisco de Miguel Granado a través de juegos y ejercicios sencillos realizados con un carácter lúdico.

 
El curso 2016-2017 el taller se oferta para alumnado de la Escuela nacido entre el año 2000 y el año 2003, y se enfocará desde tres aspectos:


 • El yoga como trabajo de la corporeidad (el cuerpo como vehículo de la expresión musical)
 • La concentración mental (la importancia de la concentración en la interpretación musical)
 • El control del miedo escénico.

Con este curso se pretende entre otros objetivos ofrecer un espacio de autoconocimiento a través del trabajo corporal así como dotar al alumnado de herramientas para gestionar momentos de estrés, armonizar mente, cuerpo y emociones y mejorar el aspecto psicológico y emocional en torno a la interpretación en público. Todo ello pensado y diseñado para jóvenes músicos que comienzan a introducirse en el maravilloso mundo de la música.

 
La duración del taller es de un trimestre y tendrá un máximo de 10 alumnos por grupo.

 

 • Grupo A desde el viernes 7 de octubre hasta el viernes 16 de diciembre de 2016.
 • Grupo B desde el viernes 13 de enero hasta el viernes 17 de marzo de 2017.
 • Grupo C desde el viernes 24 de marzo hasta el viernes 2 de junio de 2017.


Las sesiones del Taller se impartirán en el aula 2.10 entre las 17:30 y las 18:30.


PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN:

Del 26 al 29 de septiembre en la oficina de la Escuela en horario de 9:00 a 14:00 horas.

Los impresos de preinscripción se podrán retirar en conserjería.


PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE ADMITIDOS

Viernes 30 de septiembre.


ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

La actividad se oferta para alumnado entre 13 y 16 años (nacidos entre el año 2000 y el año 2003), aunque se podría admitir a alumnado que supere esta edad si estuvieran matriculados en curso puente.

 
Si el número de solicitudes superara el de las plazas ofertadas, en primer lugar se dará prioridad a quienes no hayan asistido al taller en el curso 2015-2016. En segundo lugar se realizaría un sorteo entre los solicitantes para adjudicarlas. Para los grupos B y C tendrán prioridad los alumnos matriculados en curso puente.

 
FALTAS DE ASISTENCIA
 
Si un alumno/a matriculado/a en el taller acumulara dos faltas de asistencia sin justificar perdería la matrícula y se llamaría a un alumno de lista de espera.

jueves, 2 de junio de 2016

Conciertos de fin de curso 2015-16 Ikasturte Bukaerako Kontzertuak


CONCIERTOS FIN DE CURSO


 


Miércoles 8 de junio:  Salón de Actos Escuela Joaquín Maya


 

AGRUPACIÓN

DIRECTOR/A
TURNO   1
1
Rock Maya Taldea
Ulrich Calvo
17:30 horas
2
Combo de música moderna
Xavi Folch
3
The New group
Alberto Zarraluqui
4
Conjunto de Txistus
Alfonso Iturria
5
Fanfarre I
Alfonso Iturria

 

AGRUPACIÓN

DIRECTOR/A
TURNO    2
1
Calle Mayor
Ángel Otxotorena
19:00 horas
2

Conjunto de guitarras

Beatriz Fernández
3
Banda Armonía
Patxi Tardío
4

Gazte Soinua Fanfarrea

Álvaro Díaz

 

Jueves 9 de junio:   Civivox Iturrama


 

AGRUPACIÓN

DIRECTOR/A
Turno 1
1
Orquesta de acordeones
Mª Jesús Erdozain
17:30 horas
2
Banda del Patio
Juan Carlos Aoiz
3
Banda 4 x 4
Beatriz Díaz

 

AGRUPACIÓN

DIRECTOR/A
Turno 2
1
Banda Joaquín Maya+Corilandia
Francisco Javier de Miguel  Sandra Domínguez
 
19:00 horas
2
Orquesta  Melitón
Mónica Sánchez
3
Emsemble Sax
Eduardo  Rubio

 

Viernes 10 de junio:  Salón de Actos Escuela Joaquín Maya


 

AGRUPACIÓN

DIRECTOR/A
TURNO   1
1
En Blanco y Negro+ Corilandia
Mariola Biurrun
17:30 horas
2
88 Teclas+ Corilandia
Mariola Biurrun
3
Glissando
Héctor Pérez
4
Big Band
Ángel  Otxotorena
5
Maya Camerata
Álvaro Santiago

 

 

IKASTURTE BUKAERAKO KONTZERTUAK


 

Ekainak 8, asteazkena. Joaquín Maya Musika Eskolako Areto Nagusia


 

Zk.

TALDEA

ZUZENDARIA

1. TXANDA

1

Rock Maya Taldea

Ulrich Calvo

17:30

2

Musika modernoko konboa

Xavi Folch

3

The New group

Alberto Zarraluqui

4

Txistu-taldea

Alfonso Iturria

5

I. fanfarrea

Alfonso Iturria


 

Zk.

TALDEA

ZUZENDARIA

2. TXANDA

1

Calle Mayor

Ángel Otxotorena

19:00

2

Gitarra-taldea

Beatriz Fernández

3

Armonía Banda

Patxi Tardío

4

Gazte Soinua Fanfarrea

Álvaro Díaz


 

Ekainak 9, osteguna.   Iturramako Civivoxa


 

Zk.

TALDEA

ZUZENDARIA

1. TXANDA

1

Akordeoi-orkestra

Mª Jesús Erdozain

17:30

2

Banda del Patio

Juan Carlos Aoiz

3

4 x 4 Banda

Beatriz Díaz


 

Zk.

TALDEA

ZUZENDARIA

2. TXANDA

1

Joaquín Maya Banda + Corilandia

Francisco Javier de Miguel eta Sandra Domínguez

 
19:00

2

Melitón Orkestra

Mónica Sánchez

3

Ensemble Sax

Eduardo Rubio


 

Ekainak 10, ostirala:  Joaquín Maya Musika Eskolako Areto Nagusia


 

Zk.

TALDEA

ZUZENDARIA

1. TXANDA

1

En Blanco y Negro + Corilandia

Mariola Biurrun

17:30

2

88 Teclas + Corilandia

Mariola Biurrun

3

Glissando

Héctor Pérez

4

Big Band

Ángel Otxotorena

5

Maya Camerata

Álvaro Santiago